E-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization

Paper ID, Title and Authors. ( CTRL+F to search )

e-ISSN: 2289-6759

 

BAHASA & ENGLISH PAPERS

 

THEORY AND APPLICATION OF ISLAMIC POLITICAL THOUGHT IN INDIA WITH SPECIAL REFERENCE TO THE TAJDID OF SHAH WALI ALLAH DEHLAVI
Thanveer T
pp. 1-7

 

ELITE (FOREIGN) LANGUAGE IN ARABIC MEDIA DISCOURSE: IMPACTS AND IMPLICATION
Mohammed Farghal and Adnan Georges
pp. 8-22

 

EXPLORATION OF THE ROLE OF MOSQUES IN COMMUNITY DEVELOPMENT: MALAYSIAN EXPERIENCE
Che Amnah Bahari and ASM Shihabbuddin
pp. 23-31

 

THE COMMON LINK THEORY AND JUYNBOLL: WITH SPECIAL REFERENCE TO THE ?ADITH OF ABU HURAYRA THROUGH THE ISNAD OF MALIK VIA ZUHRI IN THE MUWATTA’
Usman Ghani
pp. 32-40

 

PERANAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI; SEJARAH SILAM DAN PELAKSANAAN DI MALAYSIA
Mohd Ali Muhamad Don
pp. 41-47

 

PEMBELAJARAN SECARA AUTENTIK: SATU EKSPERIMEN TERHADAP PENGGUNAAN PAPAN CERITA VIDEO ARAB (PCVA)
Azman Che Mat, Azarudin Awang, Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar dan Nor Shaifura Musilehat
pp. 48-57

 

KERANGKA PEMBINAAN MODUL PEMBELAJARAN ASAS BAHASA ARAB UNTUK PELAJAR WARGA EMAS
Nor Yazidah Yahya, Che Radiah Mezah, Nik Farhan Mustapha dan Mohd Sukki Othman
pp.58-67

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID
Ahmad Redzaudin Ghazali, Dr. Md Noor Hussin, Dr. Khairatul Aqmar Abd Latif, Mohammad Rofian Ismail & Wan Muhammad Akhyar Ab Shatar
pp. 68-75

PENGALAMAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEJARAH BERASASKAN DIALOG ANTARA BUDAYA DI DALAM KELAS
Azarudin Awang dan Azman Che Mat
pp. 76-88

MEMBINA KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA ARAB MELALUI TEKNIK MAIN PERANAN
Hairun Najuwah Jamali, Awatif Abd Rahman, Ku Fatahiyah Ku Azizan & Siti Nurhajariah Md Isa
pp. 89-100

 

fb.com/WorldConferences