E-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization

Paper ID, Title and Authors. ( CTRL+F to search )

e-ISSN: 2289-6759

 

BAHASA & ENGLISH PAPERS

THE TRACES OF RELIGIOUS IMPACT IN PRE- ISLAMIC ARABIC POETRY UMMYYA BIN ABI SALT AND ZUHAYR BIN ABI SULMA A CASE STUDY
Ahmed Shehu Abdussalam
pp: 1-14

 

LANGUAGE IN THE ISLAMIC INTELLECTUAL TRADITION: ON EXPRESSION AND MEANING
Salina Ahmad
pp: 15-27

 

THE ARABIC SENTENCE: TOWARDS A CLEAR VIEW
Fatima A. Alkohlani
pp: 28-37

 

THE HISTORICAL CONTRIBUTIONS OF ISLAMIC CIVILIZATION IN MEDICAL AND APPLIED SCIENCES: A SURVEY FROM THE MUSLIMS PRODUCT
Tahir Abdurrahman, Abubakar Abdul hakim Abdullah and kabara Auwal Halabi
pp: 38-47

 

AN APPRAISAL OF PEACEFUL CO-EXISTENCE BETWEEN MUSLIMS AND NON-MUSLIMS IN HOUSTON TEXAS OF USA
Abdurrahman Toyese Adesokan
pp: 48-59

 

KESINAMBUNGAN DAN SINERGISME KONSEP KESEPADUAN DAN ISLAMISASI ILMU
Dr. Noor Hisham Md Nawi
pp: 60-68

 

TAJWID AL-QURAN PERBANDINGAN TARIQ AL-SYATIBI DAN IBNU AL-JAZARI
Shaharuddin Saad, Ikmal Zaidi Hashim dan Muhammad Syafee Salihin Bin Hasan
pp: 69-78

 

ANALISIS KESALAHAN MORFOLOGI BUKU TEKS BAHASA ARABPERINGKAT TINGGI DI SEKOLAH RENDAH AGAMA, JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS)
Ahmad Redzaudin Ghazali, Mohamad Rofian Ismail, Yaakob Hasan, Dr. Md Noor Hussin, Noor Shamshinar Zakaria, Hanis Najwa Shaharuddin
pp: 79-89

 

PENGARUH OBJEKTIF KURIKULUM TERHADAP PENGUASAAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA BAHASA ARAB (PSMBA) DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) MALAYSIA
Khairatul Akmar Ab Latif(Corresponding Author), Ahmad Redzaudin Ghazali, Mohd Rofian Ismail
pp: 90-100

 

ANALISIS KEPERLUAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN WARGA EMAS
Husaini Bin Kasran, Dr. Che Radiah Binti Mezah, Dr. Nik Farhan Binti Mustapha
pp: 101-115

 

HOSPITAL DALAM TAMADUN ISLAMI SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN PERUBATAN DI TIMUR TENGAH ANTARA ABAD KE-3 HINGGA KE-7 HIJRI
Hairun Najuwah Jamali, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Awatif Abd Rahman
pp: 116-125

 

SEMANTIC CHANGE IN ARABIC LOANWORDS IN HASUA
Muhammad Arzika Danzaki
pp: 126-136

 fb.com/WorldConferences